Den edle Josef tok ned av korset Ditt reneste legeme. I en ren linduk svøpte han det, og
med duftende salver la han det i en nyhugget grav.