Typika er gudstjeneste uten prest, ledes av leser Kristoffer og altertjener Lloyd