Fader Theodor Svane fra vår søstermenighet i Bergen på besøk 18. oktober 2020