Gudstjenester

ALLE GUDSTJENESTER ER PÅ NORSK

Skrifte skjer før liturgien, men kan også avtales med presten.

Kun ortodokse troende kan motta nattverden. Tilhører du en annen menighet er det fint om du orienterer presten på forhånd.

De som skal motta nattverd må være totalt fastende fra midnatt.

Det er fint om du har bedt forberedelses-bønner før du kommer i kirken. De blir også vanligvis bedt i kirken før liturgien starter.