Gudstjenester

ALLE GUDSTJENESTER ER PÅ NORSK

TID FOR SKRIFTE AVTALES MED F.OLAV.  DET ER IKKE  VANLIG SKRIFTE FØR LITURGIENE.