Liturgier

Søndag 16.  Januar feires Den guddommelige liturgi kl 11.  Det er 30. Søndag etter pinse og tekster er: Kol 3, 12-16 og Lk 18, - 27.5. tone. Venerasjon av apostelen Peters lenker.

Onsdag 19. Januar er det ikke Vesper.  Neste vesper er onsdag 26. Januar.

Ezekiel Eskender Woldai ble døpt i Hellige Hallvard ortodokse kirke 29. august 2021

Carl Kyros og Astrid Athanasia ble gift i Hl Hallvard kirke søndag 6. juni

Ny kirkekonto

Vi ha opprettet en konto hvor vi skal spare til kjøp av kirken. Konto: 1506.60.34256

En norsk-ortodoks menighet

Hellige Hallvard ortodokse menighet er en ortodoks menighet som bruker norsk språk i alle gudstjenester. Vi er opptatt at norskspråkelige skal kunne utøve sin tro med sitt eget språk. F.Olav Lerseth er menighetens prest. Han var prest i Den norske kirke (luthersk-protestant) i 13 år før han og familien gikk over til Den ortodokse kirke.

Den ortodokse kirke er verdens nest største kirke med ca 300 millioner medlemmer. Den er først og fremst lokalisert i Øst-Europa og øst i Middelhavet, men har de siste årene vokst i Vest.Europa og er i dag den sterkest voksende kirke i Norge. 

Du finner oss i Kjelsås bedehus, Myrerveien 4, Oslo 0494

Nytt paraplytrossamfunn

Menigheten er nå en del av  paraplytrossamfunnet "Ortodokse Menigheter under erkestiftet i Paris" sammen med Jomfru Maria bebudelse menighet i Bergen.