Menigheten har fått en vakker ikonostas malt av Ikonmaler Gurgen Chukhua fra Georgia. Ikonostasen er ikke ferdig. Vi vil få ikoner av hl. Hallvard, Olav og Sunniva og paneler over portene. Vi trenger forsatt hjelp til å finansiere ikonostasen. Støtte kan settes inn på vår Ikonostaskonto 1506.60.34302 eller Vipps 504302 skriv ikonostas.

Søndag 15.mai kl 11 feirer hl Hallvard ortodokse menighet sin tempelfest. Vi inviterer alle våre venner til festliturgi, vannvelsignelse og kirkekaffe i kirken Myrerveien 4, Kjelsås bedehus, Oslo

Liturgier

Det er vesper hver onsdag klokken 18. Etterpå samles vi til kveldsmåltid og samtale om et tema.

Det er Guddommelig Liturgi hver søndag klokken 11.

 

Kristus er oppstanden! Velsignet påske til alle!

Ezekiel Eskender Woldai ble døpt i Hellige Hallvard ortodokse kirke 29. august 2021

Carl Kyros og Astrid Athanasia ble gift i Hl Hallvard kirke søndag 6. juni 2021

Ny kirkekonto

Vi ha opprettet en konto hvor vi skal spare til kjøp av kirken. Konto: 1506.60.34256

En norsk-ortodoks menighet

Hellige Hallvard ortodokse menighet er en ortodoks menighet som bruker norsk språk i alle gudstjenester. Vi er opptatt at norskspråkelige skal kunne utøve sin tro med sitt eget språk. F.Olav Lerseth er menighetens prest. Han var prest i Den norske kirke (luthersk-protestant) i 13 år før han og familien gikk over til Den ortodokse kirke.

Den ortodokse kirke er verdens nest største kirke med ca 300 millioner medlemmer. Den er først og fremst lokalisert i Øst-Europa og øst i Middelhavet, men har de siste årene vokst i Vest.Europa og er i dag den sterkest voksende kirke i Norge. 

Du finner oss i Kjelsås bedehus, Myrerveien 4, Oslo 0494

Innmelding og utmelding

Innmelding må gjøres skriftlig på eget skjema som fås i kirken eller ved henvendelse til presten av de som er døpt og/eller myronsalvet i Den ortodokse kirken.

Utmelding må gjøres skriftlig med personnr og signatur.