Hellige Hallvard Ortodokse Kirke, Oslo

Det er vesper onsdag 8. desember

Liturgi

Søndag 12.desember kl 11

Det er mulighet for skrifte før liturgien.

Ta gjerne med litt til felles frokostbord.

 

Ezekiel Eskender Woldai ble døpt i Hellige Hallvard ortodokse kirke 29. august 2021

Carl Kyros og Astrid Athanasia ble gift i Hl Hallvard kirke søndag 6. juni

Ny kirkekonto

Vi ha opprettet en konto hvor vi skal spare til kjøp av kirken. Konto: 1506.60.34256

En norsk-ortodoks menighet

Hellige Hallvard ortodokse menighet er en ortodoks menighet som bruker norsk språk i alle gudstjenester. Vi er opptatt at norskspråkelige skal kunne utøve sin tro med sitt eget språk. F.Olav Lerseth er menighetens prest. Han var prest i Den norske kirke (luthersk-protestant) i 13 år før han og familien gikk over til Den ortodokse kirke.

Den ortodokse kirke er verdens nest største kirke med ca 300 millioner medlemmer. Den er først og fremst lokalisert i Øst-Europa og øst i Middelhavet, men har de siste årene vokst i Vest.Europa og er i dag den sterkest voksende kirke i Norge. 

Du finner oss i Kjelsås bedehus, Myrerveien 4, Oslo 0494

Nytt paraplytrossamfunn

Menigheten er nå en del av  paraplytrossamfunnet "Ortodokse Menigheter under erkestiftet i Paris" sammen med Jomfru Maria bebudelse menighet i Bergen.