Hellige Hallvard Ortodokse Kirke, Oslo

Vesper

Det blir Vesper i Hellige Hallvard ortodokse kirke onsdag 20. Oktober kl 18. Fader Olav innleder om Guddommeliggjøring - ortodoks syn på frelse.

Liturgi

Søndag 24. Oktober kl. 11

 

Ezekiel Eskender Woldai ble døpt i Hellige Hallvard ortodokse kirke 29. august 2021

Nå kan flere komme på Liturgien

Det er nå tillatt med 50 personer på kulturarrangementer uten faste plasser med minst 1 meters avstand. I kirken vår betyr det vil være plass til ca 30 personer. Det er tilstrekkelig for vår menighet. Det anbefales at man bruker munnbind og holder tilstrekkelig avstand. Det er ikke lenger nødvendig å melde seg på, men alle må registrere seg som vanlig ved inngangen. Liturgien søndag starter kl 11. Ta gjerne med litt til kirkekaffen. Velkommen!

Carl Kyros og Astrid Athanasia ble gift i Hl Hallvard kirke søndag 6. juni

Ny kirkekonto

Vi ha opprettet en konto hvor vi skal spare til kjøp av kirken. Konto: 1506.60.34256

En norsk-ortodoks menighet

Hellige Hallvard ortodokse menighet er en ortodoks menighet som bruker norsk språk i alle gudstjenester. Vi er opptatt at norskspråkelige skal kunne utøve sin tro med sitt eget språk. F.Olav Lerseth er menighetens prest. Han var prest i Den norske kirke (luthersk-protestant) i 13 år før han og familien gikk over til Den ortodokse kirke.

Den ortodokse kirke er verdens nest største kirke med ca 300 millioner medlemmer. Den er først og fremst lokalisert i Øst-Europa og øst i Middelhavet, men har de siste årene vokst i Vest.Europa og er i dag den sterkest voksende kirke i Norge. 

Du finner oss i Kjelsås bedehus, Myrerveien 4, Oslo 0494

Nytt paraplytrossamfunn

Menigheten er nå en del av  paraplytrossamfunnet "Ortodokse Menigheter under erkestiftet i Paris" sammen med Jomfru Maria bebudelse menighet i Bergen.